שאלות ותשובות

אני ו/או אשתי עובדים כשכירים. האם מגיעים לי החזרי מס ממס הכנסה?

ישנם מספר גורמים המשפיעים על זכאות לקבלת החזרי מס לשכירים כמו תשלום גבוה יותר של מס הכנסה מהתשלום הדרוש עקב היותו של אדם שייך לאחת הקטגוריות המאפשרות קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה.

שכירים מסוימים זכאים לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה המקטינות את תשלומי מס ההכנסה, נקודות הזיכוי ניתנות על פי הקובע בפקודת מס ההכנסה. לדוגמה נקודות זיכוי ינתנו לחיילים משוחררים, הורים העומדים בראש משפחה חד הורית, תושבי יישובי ספר, קבלות בגין תרומות וכן בעבור תקופות מסוימות בשנה בהן השכיר לא עבד מאחר ומס ההכנסה מחושב על פי ממוצע שנתי כאשר אדם לא עובד במהלך כל שנת המס ממוצע השכר שלו בפועל נמוך יותר מהמוצע השנתי שחושב על כן יהיה זכאי אותו שכיר להחזרי מס בעבור החודשים בהם לא עבד במהלך שנת המס.

האם כדאי לי להפעיל את העסק שלי כחברה בע"מ?

לשיקול בהחלטת העסק האם להקים חברה או לפעול כעוסק מורשה יש משמעויות מרחיקות לכת לגבי פעילות העסק במגוון תחומים כמו עיקרון הפרדת הרשויות שמספקת הגנה לבעלי העסק, שיקולי מיסוי הרלוונטיים למס הכנסה וביטוח לאומי וכמובן עלויות הקמת ואחזקת החברה.

כמובן שפעילות כחברה בע"מ משפרת את תדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאליים ומול גורמי מימון כמו בנקים. בנוסף החברה מספקת הגנה משפטית לבעלי מניותיה מכיוון שהיא נחשבת ישות משפטית נפרדת.

לייעוץ והכוונה ללא עלות האם כדאי לעסק שלך לפעול כחברה בע"מ צור קשר עם משרדנו.

מהו מס הכנסה שלילי?

מענק עבודה או בשמו הקודם "מס הכנסה שלילי" הינו תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המיסים ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות ומטרתו בין היתר לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות שכירים ועצמאים. מטרתה לשפר את מצבם הכלכלי ולצמצם פערים כלכליים.

הזכאים לקבלת המענק הם:

  1. בעלי הכנסה של מינימום 2,070 ₪ ולא יותר מ 6,158 ₪ (נכון ל 2016)
  2. מעל גיל 23 עם ילדים , או מעל גיל 55 ללא ילדים
  3. לא יותר מ 50% זכות במקרקעין

לקבלת המענק יש לגשת לסניף דואר באופן אישי ולא ע"י שליח ולהביא שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון .
אדם שהגיש תביעה פעם אחת או יותר יוכל לעשות זאת באופן מקוון באינטרנט.

לייעוץ וקבלת מידע מקצועי בעניין ניתן לפנות למשרדנו.

מהי הצהרת הון ומה היא כוללת?

מטרתה של הצהרת הון הינה לשקף באופן מדויק ככל הניתן את מצב ההון של הנישום וזאת לתאריך מסוים אותו מבקשת רשות המיסים. הצהרת ההון משמשת לפקיד השומה כלי ראשון במעלה לאיתור הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה. באמצעות הצהרת ההון מתקבלת תמונה כוללת על ההון הנקי של הנישום, וסבירות ההכנסות המדווחות בדוחות השנתיים.

קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון מבוססת בין השאר על העיקרון, שההון של הנישום מקורו בהכנסות או תקבולים כלשהם, וחייבת להיות התאמה סבירה בין הנתונים. במקרה שההון של הנישום גדל, או שהיו לו הוצאות כלשהן מעבר להוצאות המחיה שלו, מבלי שניתן להסביר מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו ההוצאות – פקיד השומה ידרוש ממנו הסברים.

נישום שפתח תיק במס הכנסה בין באמצעות עסק עצמאי ובין כבעל שליטה בחברה בע"מ, ידרש להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה וזאת בתוך שנה ממועד פתיחת התיק במס הכנסה. להצהרת הון ראשונה יש חשיבות ביצירת בסיס הון ידוע לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, שאותה יידרש הנישום להגיש בעתיד לבוא. תדירות הגשת הצהרת הון היא בד"כ אחת ל-4-5 שנים.

רישום הנכסים בהצהרת ההון הוא על בסיס עלות. הפריטים בהצהרת ההון נרשמים במחיר ששולם בעת רכישתם ולא בערכם הריאלי בשוק (שווי). כלומר, יש להציג כל נכס בהתאם לסכום ההשקעה בפועל. בנוסף יש להצהיר גם על נכס שנתקבל במתנה או בירושה, אשר יירשם בהצהרת ההון בעלות אפס.

מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך בכל הקשור להכנת הצהרת ההון, שכאמור יש לה חשיבות עצומה לגזירת חבות המס של הנישום.
עם קבלת בקשה להצהרת הון, אנו ממליצים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מתאים במילוי ההצהרה.

פגישת יעוץ ראשונה חינם!

אנו ניתן לכם את כל המידע הדרוש לפתיחת עסק או חברה. התקשרו עכשיו: 03-6187477