מפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2021

תאריך עדכון: 20.12.2020

31 בדצמבר הוא יום המאזן ותום שנת המס, ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך.

במידה ואין אפשרות לערוך את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.2021 ללא הודעה לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת  ספירת המלאי לא במועד יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין תאריך הדוחות.

אין חובה לסגור את העסק במועד המפקד. כדי להקל את המפקד ולצמצם את הזמן הדרוש לעריכתו, אפשר להכין מראש את גיליונות הספירה בציון סוגי הטובין  המצויים בעסק ובזמן המפקד להשלים רק את רישום הכמות. ניתן גם לספור ספירה מוקדמת את תוכנם של ארגזים ואריזות או מדפים ומחסנים מסוימים ולציין על גביהם את הכמויות שנפקדו. ביום המפקד ניתן לרשום את הכמות עפ"י הספירה המוקדמת כאמור.

רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק (לרבות טובין שנמכרו אך טרם נשלחו ללקוח. יש לרשום גם אותם, אך בנפרד ובציון שם הבעלים). טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.

הרשימות חייבות לכלול פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.

ערך הכספי של המלאי יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם (לא כולל מע"מ).

אין צורך לרשום מיד מחיר או שווי. חישוב השווי יעשה כעבור זמן.

רשימות המלאי הינן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשומרן 7 שנים.

מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. טובין פגומים או מיושנים יירשמו בציון מצבם.

כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו, לציין את תאריך המפקד, שמות הפוקדים, מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות במספרים עוקבים ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.

נא ליידע את משרדנו על מועד הספירה המתוכנן. משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת.

בכבוד רב,

יגאל אמבר

רואה חשבון

 

נשלח ב מיסוי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

פגישת יעוץ ראשונה חינם!

אנו ניתן לכם את כל המידע הדרוש לפתיחת עסק או חברה. התקשרו עכשיו: 03-6187477